Duurzame Inzetbaarheid voor iedereen

“Ik ben me gaan realiseren dat ik in deze baan echt op de goede plek zit”.
“Ik ben gaan inzien dat ik te weinig aan mezelf toekom door een drukke baan en zware mantelzorg”.
“Ik weet nu hoe ik mijn laatste loopbaanjaar op een positieve manier wil invullen”.
“Ik heb besloten het lastige gesprek aan te gaan en weet hoe ik het zal aanpakken”
.

Dit zijn zo maar een paar reacties van medewerkers die mee hebben gedaan aan ons programma ‘Duurzame Inzetbaarheid voor iedereen’.

Duurzame inzetbaarheid is hot!

Organisaties zien steeds meer in, dat Duurzame Inzetbaarheid (DI) geen luxe is, maar prioriteit verdient om medewerkers betrokken en vitaal te houden.

Wij, Esther von Faber en ik, hebben een gevarieerd en aantrekkelijk DI-programma ontwikkeld voor teams, afdelingen en organisaties waar iedereen blij van wordt en dat voor voor elke medewerker inzetbaar is. Met als uitgangspunt:

kort, krachtig, op maat en betaalbaar.

We zijn ervan overtuigd, dat aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid bijdraagt aan het vergroten van werkplezier en betrokkenheid van medewerkers. Aandacht voor DI kan o.a. verzuim helpen voorkomen omdat medewerkers stilstaan bij wat aandacht vraagt. Hierdoor dunnen ze tijdig regie nemen om erger te voorkomen.

Ons aanbod is kort, krachtig en op maat:

 • Kort en krachtig: 2 x 1,5 uur per persoon op de eigen locatie of wandelcoaching in de buurt.

 • Op maat: medewerkers kunnen kiezen uit meerdere coachmogelijkheden. Zoals een inspiratiewandeling, werkenergie analyse, loopbaanreflectie. De werkgever is faciliterend en de medewerker kiest wat het beste bij hem/haar aansluit.
 • Vrijheid: Medewerkers kiezen zelf of ze een werk- of privé onderwerp willen bespreken. Alle onderwerpen mogen er zijn. Het kan dus over van alles gaan: werkdruk, combinatie werk en mantelzorg, zingeving na pensionering, relatieprobleem, volgende loopbaanstap, voorbereiding op een lastig gesprek, voorkomen van burnout etc.
 • Privacy en veiligheid: geen verplichte terugkoppeling naar de leidinggevende.
 • Betaalbaar: maximaal 2 x 1,5 uur per medewerker, dus geen ellenlange en kostbare trajecten.

Zo gaan we te werk:

 • We gaan in gesprek met de leidinggevende en/of HR-adviseur en inventariseren gezamenlijk wat het meeste aansluit bij hun medewerkers en bij de situatie. Daar stemmen we ons aanbod op af. We geloven in maatwerk en doen wat is afgesproken!
 • Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met alle betrokken medewerkers presenteren we ons aanbod en onze aanpak. Direct na de bijeenkomst maakt iedereen een keuze voor de coachmogelijkheid die het beste bij hem/haar aansluit.
 • De uitvoering van de opdracht plannen we direct in. De doorlooptijd is kort, gemiddeld 3 à 4 maanden.
 • Na afloop vult iedere medewerker anoniem een evaluatie in en de resultaten bespreken we tijdens een eindgesprek met de leidinggevende en/of HR. We bespreken ook signalen die kunnen leiden tot verzuim, waarna extra coaching kan worden ingezet als follow up.

Eén van onze opdrachtgevers was de HvA/faculteit Sport, Bewegen en Voeding. Een werkgever die Duurzame Inzetbaarheid prioriteit geeft en waar wij succesvol de beschreven aanpak hebben mogen uitvoeren.

Reacties van de medewerkers:

 • De gesprekken hebben me tot actie aangezet
 • ik heb nieuwe inzichten en ideeën opgedaan
 • ik ben geïnspireerd geraakt
 • ik ben aan het denken gezet
 • ik ben tot een oplossing van een vraagstuk gekomen
 • ik ben anders naar mezelf gaan kijken
 • ik ben een gesprek aangegaan dat ik steeds had uitgesteld
 • ik weet nu wat me te doen staat.

Reacties van leidinggevenden:

 • Ik ervaar meer openheid in gesprekken.
 • De jaargesprekken zijn inhoudelijk beter geworden.
 • Ik bemerk een toename van flexibiliteit.
 • Ik zie een toename van eigen verantwoordelijkheid.

Wil jij voor jouw team of afdeling ook iets doen aan Duurzame Inzetbaarheid voor de medewerkers? Laat het ons weten:

mail riafreijsen@talentwerk.nl of bel 06 – 247 33 202

We denken graag mee welke opties het beste aansluiten bij jullie medewerkers.

©2019, deze blog is een coproductie van Ria Freijsen en Esther von Faber.