Loopbaanankers – stellingen

Deze lijst met stellingen over Loopbaanankers is bedoeld als hulpmiddel om je meer zicht te geven op de belangrijkste waarden in je werk.

De uitkomst kun je gebruiken als stap in het denkproces over je toekomst en dient als voorbereiding op het gesprek dat erop volgt.

Probeer de stellingen zo eerlijk mogelijk te waarderen met een cijfer. Hoe eerlijker je scoort, hoe meer je aan de uitkomst hebt. Vul spontaan in, denk niet te lang over elke zin na.

Punten geven

De lijst bestaat uit 40 stellingen. Aan elke stelling kun je minimaal één en maximaal zes punten geven. Hoe hoger het aantal punten, hoe belangrijker de stelling voor je is.

1 punt = absoluut niet mee eens, is nooit van toepassing.
2 of 3 punten = geldt een beetje, is soms van toepassing.
4 of 5 punten = is over het algemeen van toepassing.
6 punten = helemaal mee eens, geldt altijd.

Stellingen

1. ….. Ik wil graag zo goed zijn in mijn vak, dat mijn advies als deskundige gevraagd wordt.

2. ….. Ik geniet het meest van mijn werk wanneer ik de werkzaamheden van anderen kan sturen en op elkaar afstemmen.

3. ….. Ik wil graag de vrijheid hebben, zelf te bepalen hoe en wanneer ik mijn werk uit-voer.

4. ….. Ik vind zekerheid en stabiliteit belangrijker dan vrijheid en onafhankelijkheid.

5. ….. Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om een eigen onderneming te starten.

6. ….. Het is voor mij heel belangrijk, werk te doen dat maatschappelijk van belang is.

7. ….. Ik wil graag werk, waarin ik uitgedaagd word door problemen en moeilijke situaties.

8. ….. Ik zou liever ontslag nemen dan in een functie geplaatst te worden waarin de balans tussen mijn werk- en privéleven in de knel komt.

9. ….. Het versterken van mijn professionele, specialistische kwaliteiten is voor mij een voorwaarde voor succes in mijn werk.

10. ….. Het liefst heb ik de leiding over een grote organisatie en wil ik beslissingen nemen die gevolgen hebben voor veel mensen.

11. ….. Ik voel me op mijn best als ik de volledige vrijheid heb om mijn werkzaamheden op mijn eigen manier te organiseren.

12. ….. Ik doe liever iets dat ik niet zo uitdagend vind dan een functie te aanvaarden, waarbij mijn vaste dienstverband op het spel komt te staan.

13. ….. Het is voor mij van groter belang om een eigen bedrijf op te bouwen dan een hoge managementfunctie in dienstverband te aanvaarden.

14. ….. Ik put de meeste bevrediging uit mijn werk wanneer ik mijn talenten in dienst van anderen kan stellen.

15. ….. Pittige uitdagingen tot een goed einde brengen is voor mij een voorwaarde voor succes in mijn werk.

16. ….. Ik geef de voorkeur aan een baan, waarbij ik een balans kan vinden tussen privé, werk en mijn persoonlijke belangen.

17. ….. Ik ben liever specialist op mijn vakgebied met leidinggevende verantwoordelijkheid dan algemeen manager.

18. ….. Het bekleden van de functie van algemeen manager is voor mij een voorwaarde voor succes in mijn werk.

19. ….. Het bereiken van vrijheid en zelfstandigheid is voor mij een absolute voorwaarde om mijn werk goed te doen.

20. ….. Ik wil werk dat mij een gevoel van zekerheid en stabiliteit geeft.

21. ….. Ik ervaar de meeste bevrediging wanneer ik iets tot stand kan brengen dat hele-maal is gebaseerd op mijn eigen ideeën en inspanningen.

22. ….. Ik gebruik mijn kwaliteiten liever voor een betere maatschappij dan voor een hogere managementfunctie.

23. ….. Het oplossen van problemen die onoplosbaar lijken, bieden mij de grootste bevrediging in mijn werk.

24. ….. Ik heb succes in mijn leven als ik ervoor gezorgd heb, dat mijn werk- en privéleven met elkaar in evenwicht zijn.

25. ….. Ik neem liever ontslag dan in een functie buiten mijn vakgebied te worden ge-plaatst.

26. ….. Ik word liever algemeen manager dan als specialist leidinggevende taken erbij te krijgen.

27. ….. De mogelijkheid om mijn werk zonder regels en beperkingen in te richten vind ik van groter belang dan zekerheid.

28. ….. Ik functioneer het prettigst in mijn werk als ik volledige financiële zekerheid heb en weet dat mijn functie veilig is gesteld.

29. ….. Ik ben succesvol in mijn werk als ik erin slaag om mijn eigen ideeën en producten vorm te geven.

30. ….. Ik wil graag werk doen dat een echte bijdrage levert aan een verbetering van de maatschappij.

31. ….. Ik wil graag werk waarin ik word uitgedaagd om lastige problemen op te lossen en waarbij ik danig op de proef wordt gesteld.

32. ….. Ik vind het belangrijker een evenwicht te vinden tussen werk- en privéleven dan een hogere managementfunctie te bekleden.

33. ….. Ik geniet het meest van mijn werk als ik in staat word gesteld mijn professionele vaardigheden en talenten in te zetten.

34. ….. Ik neem liever ontslag dan een functie te accepteren waarbij mijn kansen op een algemene managementfunctie afnemen.

35. ….. Ik neem liever ontslag dan een functie te aanvaarden waarbij mijn vrijheid en autonomie ingeperkt worden.

36. ….. Ik wil graag werk doen dat mij een gevoel van zekerheid en stabiliteit geeft.

37. ….. Ik wil het liefst voor mezelf beginnen en mijn eigen bedrijf opbouwen.

38. ….. Ik neem liever ontslag dan een functie te aanvaarden waarbij ik me niet meer voor anderen kan inzetten.

39. ….. Ik zet liever mijn tanden in problemen die ogenschijnlijk onoplosbaar zijn dan het bereiken van een hogere managementfunctie.

40. ….. Ik heb altijd werk gezocht dat zo weinig mogelijk inbreuk maakt op mijn privéleven.

Kies nu drie stellingen uit de lijst die voor jou het belangrijkst zijn en die je het hoogst hebt gescoord.

Als je op méér dan drie stellingen een hoogste score hebt, kies er dan drie uit die het meest van toepassing zijn.

Tel bij de scores van deze drie stellingen vier extra punten op.

Scoreformulier

Zet het aantal punten per stelling op dit formulier.

Vergeet niet om de vier extra punten bij de drie voorkeurstellingen mee te tellen.

Tel vervolgens de punten in de kolommen (dus van boven naar beneden) op.

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24:
25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32:
33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40:
TF AM AO ZS OC SB UI PL

Zet hieronder de hoogste score met de bijbehorende letter bovenaan en de laagste onderaan.

KLIK HIER VOOR DE UITKOMSTEN

Aantal punten Letters
1
2
3
4
5
6
7
8