Teamcoaching

Alleen in interactie worden ontwikkelingen zichtbaar

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is team-1.jpg

Waar mensen samenwerken kan gedoe ontstaan. Gedoe komt er zeker als mensen liever over elkaar praten dan met elkaar. In een dergelijke situatie blijft veel onbesproken, wat kan leiden tot verstoorde verhoudingen, verlies van kwaliteit, minder plezier in het werk en een onveilige sfeer. In het ergste geval leidt het tot grote conflicten.

Maar er hoeft natuurlijk geen gedoe te zijn in een team! Teamleden kunnen er ook zin in hebben om samen beter te worden en elkaars kwaliteiten beter te benutten. Of samen in te spelen op een verandering die eraan zit te komen.

Wil je weten wat voor soort teamvragen ik heb begeleid: Klik hier.

Gratis oriënterend gesprek

In een oriënterend gesprek met de opdrachtgever verkennen we de bestaande situatie, de effecten daarvan in de praktijk en de gewenste veranderingen.

Start teamcoaching

Afhankelijk van de opdracht starten we met individuele intakes of met een teamsessie van ½ dag, inclusief de leidinggevende. We bespreken waar het team nu staat en waar het naartoe wil.

Opbrengst: een helder beeld van de huidige en gewenste situatie, de ontwikkelpunten van het team en de bereidheid van de teamleden om een actieve bijdrage te leveren aan de gewenste verandering.

Vervolg teamcoaching

In 3 à 4 sessies van een ½ dag brengen we de communicatie en samenwerking in het team weer op gang. We werken aan een veilig klimaat waarin de teamleden elkaar op een open en respectvolle manier feedback durven geven. Ook werken we aan een stimulerend leerklimaat waarin de teamleden elkaars kwaliteiten gaan benutten.

Uitgangspunt teamcoaching

Ons uitgangspunt is, dat de teamleden zelf verantwoordelijk zijn voor hun inbreng tijdens de teamsessies en voor hun eigen leerproces. Wij stimuleren de interactie, bieden structuur en begeleiden het proces.

Opdrachtbevestiging

In een opdrachtbevestiging beschrijven we: probleemanalyse, doelen, resultaten, aanpak, duur, (tijds)investering, kosten en terugkoppeling.

Locatie
  • Geschikte ruimte in de eigen organisatie.
  • Andere locatie volgens afspraak.
Kosten
  • Uurtarief: € 140,-
  • Kosten zijn exclusief 21% btw, reiskosten en locatie, inclusief materiaal en reistijd.