Teamcoachvragen

Met welke teamcoachvragen wil jij aan de slag?

In de afgelopen jaren heb ik verschillende teams begeleid bij ontwikkelvragen en bij het oplossen van problemen in de samenwerking.

In een aantal situaties heb ik teamcoaching gecombineerd met individuele coachgesprekken om een optimaler resultaat te bereiken.

De vragen waren divers, zoals bijvoorbeeld:
  • Hoe lossen we onderlinge conflicten op die zijn ontstaan door verschil van mening over de manier van werken en/of verschil in karakters?
  • Hoe kunnen we een nieuwe start maken met het team waarin twee kampen zijn ontstaan?
  • Hoe komen we meer op één lijn over essentiële onderwerpen in ons beleid en werkwijze?
  • Hoe kunnen we het gesprek aangaan over een lastig onderwerp met als resultaat een gedragen afspraak?
  • Hoe creëren we meer onderlinge betrokkenheid in een los-zand-team, zodat we onze klanten meer eensgezind van dienst kunnen zijn?
  • Hoe geven we gezamenlijk invulling aan onze nieuwe rol als teamcoördinator?
  • Hoe bereiken we dat oudere en jongere collega’s echt willen leren van elkaar? En hoe gaan ze dat organiseren?
  • Hoe creëren we met elkaar een veilig teamklimaat waarin teamleden zich meer durven uitspreken naar elkaar?
  • Hoe kunnen we meer grip krijgen op lastige praktijksituaties?
  • Hoe benutten we elkaars kwaliteiten beter zodat we als team betere resultaten halen?