Ontslag: wat nu?

A.  Verwerking
 • Verwerken van het verlies van een baan
 • Loslaten van het verleden en de blik richten op de toekomst.
 • Versterken van zelfinzicht, zelfvertrouwen en persoonlijke kracht.
B.  Heroriëntatie
 • Inventariseren van persoonskenmerken, kwaliteiten en ontwikkelpunten.
 • Inzicht krijgen in drijfveren, loopbaanwaarden, ambities en (haalbare) mogelijkheden.
 • Analyseren van de loopbaan tot nu toe en vertalen van de uitkomsten naar de toekomst.
 • Indien nodig: voeren van oriënterende netwerkgesprekken om de koers te bepalen.
 • Maken van een vertaalslag naar de praktijk en vaststellen van de koers.
 • Opstellen van een ontwikkel- en opleidingsplan.

Deze fase wordt afgerond met een concreet en reëel zoekprofiel en plan van aanpak.

C.  Arbeidsmarktoriëntatie
 • Bepalen van de sollicitatiestrategie die past bij de vastgestelde koers.
 • Actualiseren van CV en LinkedIn-profiel, inzetten van social media.
 • Solliciteren: zoeken van vacatures, opstellen sollicitatiebrief, voorbereiden op en evalueren van sollicitatiegesprekken.
 • Netwerken: in kaart brengen van het netwerk, opstellen netwerkplan, voeren en nabespreken van netwerkgesprekken.
D.  Jobsearch
 • Onbeperkt gebruik maken van Jobport, een professionele vacaturezoekmachine.
 • Gericht inzetten van het eigen netwerk en dat van mij.
 • Benaderen van potentiële werkgevers.