Mary Klomp

Mary heeft twintig jaar ervaring in de rollen van (extern) adviseur, projectleider, trainer en teamcoach.  Daardoor heeft ze veel verschillende organisaties van binnen ervaren, allerlei soorten opdrachten uitgevoerd en een grote diversiteit aan ervaringen opgedaan. Ze heeft daarbij ontdekt dat ze het meeste ‘is’ van het leren en ontwikkelen van (groepen) mensen binnen organisaties in verandering.

Wat haar blij maakt is het samen met anderen creëren en toewerken naar een mooi eindresultaat. Ze zet haar tanden graag in een inhoudelijke opdracht, maar haalt ook veel voldoening uit het begeleiden van groepen, zowel op inhoud als proces.

Als ontwikkelaar, verbinder en beschouwer voert ze de dialoog, is kritisch, benaderbaar en ziet en hoort iedereen. Dat is wat ze belangrijk vindt, maar ook wat ze terug krijgt van klanten en mensen met wie ze samen werkt.

Centraal in haar werk staat verandering van houding en gedrag van mensen op het moment dat de omgeving daarom vraagt. Soms is die verandering klein: hoe kunnen we elkaar beter aanspreken zodat we meer uit onze samenwerking halen, en soms groot: de transformatie binnen de zorg en het sociaal domein waardoor zorgprofessionals en (wijk)teams op een andere manier moeten gaan werken.

Wat iedere keer blijkt, is dat de ingrediënten die ze gebruikt om mensen te begeleiden in hun verandering of leer- en ontwikkelproces dezelfde zijn: richting geven en houden, verbinding maken, zorgen dat die verbinding open blijft en mensen zien in- en aanspreken op hun kracht.

Deze ingrediënten, samen met het continu aanzetten tot en het faciliteren van de dialoog maken dat iedere verandering wordt vertaald naar en gedragen door alle betrokkenen. En dat leidt uiteindelijk weer tot krachtige mensen die zelf meebeslissen over en verantwoordelijkheid nemen voor hun nieuwe situatie en eigen leer- en ontwikkelproces.

Dat is waar ze van is en waar ze voor staat.